Praha patří dětem 2017

v rámci Aktivity Sdružení pracovníků DDM v ČR a v souladu s Koncepcí státní politiky se projekt

                        PRAHA PATŘÍ DĚTEM

uskuteční v termínu 13.-.15. 10. 2017 opět v pražském DDM hl.m. Prahy - Karlín

Projekt je zaměřený na vývoj vědy a techniky v ČR a nese pracovní název "Vynálezy, které (ne)změnily svět"


Vynalezy-ktere-nezmenily-pozvanka