CO NABÍZÍME

Zájmové vzdělávání, rozvoj osobnosti, získávání kompetencí pro úspěšný život; hru jako výchovný prostředek, poznávání zábavnou formou; kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, prázdninové pobyty, otevřené kluby, možnost seberealizace a rozvoj talentu, školní soutěže a výukové programy; projekty participace, zapojení mladých lidí do občanské společnosti

PRO KOHO TU JSME

Pro děti, mládež, rodiče, pedagogy, dobrovolníky

KDE NÁS NAJDETE

V celé ČR tvoříme dobře spolupracující rovnoměrnou síť. Pracujeme v 298 městech.

Některá DDM/SVČ existují již přes 50 let