O nás

CO NABÍZÍME

SP DDM hájí profesní zájmy středisek volného času, přispívá k jejich vzájemné spolupráci, udržuje a rozvíjí kontakty s dalšími subjekty v ČR i zahraničí zabývajícími se volným časem dětí a mládeže. Prostřednictvím iniciační, oponentské a konzultační činnosti ovlivňuje působení státu a krajů. Mimoto pracuje s dětmi, mládeží a dobrovolníky. Pořádá a organizuje akce zájmového vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zájemců.

KDE NÁS NAJDETE

V celé ČR tvoříme dobře spolupracující rovnoměrnou síť. Pracujeme v 298 městech.

Některá DDM/SVČ existují již přes 60 let